آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سنسور های موقعیتی > سنسورهای فراصوتی (اولتراسونیک)
سنسورهای فراصوتی (اولتراسونیک)

سنسورهای فراصوتی (اولتراسونیک)

سنسورهای اولتراسونیک برای تشخیص اشیاء در یک منطقه تعریف شده یا برای تشخیص فاصله مانند سطح تانک‌ها هستند. در انواعی با قدرت اندازه‌گیری فواصل از 20 سانتیمتر تا 5 متر و با محفظه‌های M12 و M18، لوله موازی و چنگکی موجود هستند. این سنسورها با قابلیت برنامه‌ریزی به معنای اندازه‌گیر پتانسیل یا خود-برنامه‌ریز M12 می‌توانند باشند. همه مدلها با خروجی آنالوگ یا دیجیتال از نظر جریان و ولتاژ و از طریق اتصال پریز M8 تغذیه می‌شوند بجز مدل M12 که با اتصال M12 تغذیه می‌شود.