آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار > سنسور برای کنترل چرخشی سه بعدی
سنسور برای کنترل چرخشی سه بعدی

سنسور برای کنترل چرخشی سه بعدی

این سنسورها ابزار‌هایی هستند که کاهش سرعت را کنترل می‌کنند و در یک واحد چرخان قرار دارند که به وسیله تشخیص فلز به روش القایی عمل می‌کنند و در انواع سیلندری با پوشش فلزی M30 ارائه می‌شوند. نوع انفجاری (ATEX) از این سنسورها داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.