آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار > کنترل سطح چرخشی یک و دو بعدی
کنترل سطح چرخشی یک و دو بعدی

کنترل سطح چرخشی یک و دو بعدی

این سنسورها برای کنترل سطح در محفظه‌های محتوی پودر یا گرانول با درجه غبار 1-2 (زون 20 و 21) که احتمال انفجار در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد این کنترل بر اساس چرخش آهسته یک موتور همزمان که باعث چرخش یک پره موجود در محفظه می‌شود است. هنگامی که مواد داخل محفظه نباشد پره می‌چرخد، با ورود مواد و برخورد آنها به پره، سرعت چرخش پره کم شده و در نتیجه سرعت موتور کم می‌شود و این تغییر باعث عملکرد سوییچ می‌شود.