آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سنسور های موقعیتی > سنسور چشمی
سنسور چشمی

سنسور چشمی

سنسورهای فتوالکتریک یا چشمی مبدلهای الکترونیکی بر پایه انتشار نور هستند. این سنسورها هنگام ورود یک شیء به محدوده حسگر آنها یک سیگنال خروجی تولید می‌کنند. انواع موجود این سنسورا شامل M18 سیلندری، مستطیلی، چنگکی و M18 فیبر نوری هستند. این سنسورها به همراه انعکاس دهنده مستقیم و پولاریزه، با انعکاس دهنده نور مادون قرمز یا نور قرمز پولاریزه شده، مانع با ساتع کننده و دریافت‌کننده تولید می‌شوند. همه انواع ذکر شده بهمراه کابل یا متصل کننده M12 هستند.