آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار > سنسورهای نامور القایی 1-2-3 G/D
سنسورهای نامور القایی 1-2-3 G/D

سنسورهای نامور القایی 1-2-3 G/D

این محصولات سنسورهای القایی هستند که نسبت به فلزات حساس هستند. سنسورهای D.C غیر تقویت کننده با دو سیم که فقط محتوی یک نوسان‌ساز هستند و برای کنترل یک جریان تقویت شده استفاده می‌شود. این سنسورها منظبق بر استاندارد ATEX بخش 94/9/CE هستند. اینگونه ابزارها قابلیت استفاده در مناطق خطرناک که گاز و هوا در اتمسفر موجود هستند یا غبار و هوا، را دارا می‌باشند.