آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سنسور های موقعیتی > سنسورهای مغناطیسی برای سیلندرها (جکهای پنوماتیک)
سنسورهای مغناطیسی برای سیلندرها (جکهای پنوماتیک)

سنسورهای مغناطیسی برای سیلندرها (جکهای پنوماتیک)

این دسته از سنسورها بیشتر برای تشخیص محل قرار گرفتن یک قطعه پیستون مغناطیسی که در سیلندرهای پنوماتیک خطی و گردشی به کار می‌رود استفاده می‌شود. یک اهرم برای تایید این موضوع که سنسور با تشخیص آهن‌ربای پیستون درون سیلندر تغییر وضعیت داده است استفاده می‌شود. اطلاعات خروجی از سنسور برای ایجاد سیگنال الکتریکی بر حسب نیاز استفاده می‌شود. سنسورهای ما در انواع Reed و مقاوم در برابر مغناطیس موجود هستند و همه انواع آنها از طریق یک کابل molded تغذیه می‌شوند. همه مدلها به همراه کابل هستند یا با رابط M8.