آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سنسور های موقعیتی > سنسور مغناطیسی نی شکل و آهن‌رباها
سنسور مغناطیسی نی شکل و آهن‌رباها

سنسور مغناطیسی نی شکل و آهن‌رباها

این سنسورها از یک سوییچ Reed با کنتاکت‌های محافظت شده با یک حباب شیشه‌ای که محتوی شیشه نارسانا هستند تشکیل شده‌اند که به این روش کلیه تغییرات الکتریکی و مکانیکی در کمترین سطح خود قرار داشته باشد. کل این مجموعه در یک محفظه پلاستیکی یا فلزی که پر شده از رزین اپوکسید و بدین وسیله در برابر رطوبت، لرزش و شوک محافظت می‌شوند. این سنسورها در شکلهای سیلندری و مستطیلی و با قابلیت تغییر کنتاکت‌ها ارائه می‌شود. آهن‌رباهایی با شکلها و اندازه‌های مختلف نیز برای فعال کردن این سنسورها موجود هستند.