آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار > سنسور القایی سه بعدی
سنسور القایی سه بعدی

سنسور القایی سه بعدی

این سنسورها سنسورهای القایی حساس به فلزات و تقویت‌کننده D.C یا A.C و در مدلهای M18-30 موجود هستند. این سنسورها جزء سنسورهای انفجاری (ATEX) هستند و داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. اینگونه راهکارها باعث می‌شود دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.