آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سنسور های موقعیتی > سنسور های القایی
سنسور های القایی

سنسورهای القایی

این دسته از سنسورها مبدل‌های الکترونیکی هستند که با ورود یک شیء فلزی (آهن، آلومینیوم، مس، برنج) به محدوده حساس آنها از هر سمت و بدون تماس مستقیم با سنسور، یک سیگنال خروجی ایجاد می‌کنند. این نوع از سنسورها در شکلهای سیلندری، مستطیلی، حلقه‌ای و با ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی متفاوت موجود هستند.