آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار > سنسور خازنی سه بعدی
سنسور خازنی سه بعدی

سنسور خازنی سه بعدی

سنسورهای خازنی سنسورهایی هستند که نسبت به همه مواد حساس هستند و در انواع A.C یا D.C M18 و M30 موجود است. این سنسورها جزء سنسورهای انفجاری (ATEX) هستند و داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. اینگونه راهکارها باعث می‌شود دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.