آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

محصولات ضد انفجار

این محصولات سنسورهای القایی هستند که نسبت به فلزات حساس هستند. سنسورهای D.C غیر تقویت کننده با دو سیم که فقط محتوی یک نوسان‌ساز هستند و برای کنترل یک جریان تقویت شده استفاده می‌شود. این سنسورها منظبق بر استاندارد ATEX بخش 94/9/CE هستند. اینگونه ابزارها قابلیت استفاده در مناطق خطرناک که گاز و هوا در اتمسفر موجود هستند یا غبار و هوا، را دارا می‌باشند.

این سنسورها سنسورهای القایی حساس به فلزات و تقویت‌کننده D.C یا A.C و در مدلهای M18-30 موجود هستند. این سنسورها جزء سنسورهای انفجاری (ATEX) هستند و داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. اینگونه راهکارها باعث می‌شود دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.

سنسورهای خازنی سنسورهایی هستند که نسبت به همه مواد حساس هستند و در انواع A.C یا D.C M18 و M30 موجود است. این سنسورها جزء سنسورهای انفجاری (ATEX) هستند و داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. اینگونه راهکارها باعث می‌شود دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.

این سنسورها سوئیچ‌های دوسیم مغناطیسی با روکش فلزی هستند که از کنتاکت‌های Reed درون حباب شیشه‌ای ساخته شده‌اند. این سنسورها با پوسته استوانه‌ای با ولتاژ پیوسته و معمولا با کنتکت باز ارائه می‌شوند. این سنسورها دارای گواهی‌های CE، ATEX وCoC از IECEX هستند. این سنسورها قابل استفاده در محیط‌های با قابلیت انفجار با وجود ترکیبات هوا/گاز و هوا/غبار هستند. نوع محافظت مورد استفاده در این نوع از سنسورها در برابر انفجار کپسوله‌سازی است.

این سنسورها ابزار‌هایی هستند که کاهش سرعت را کنترل می‌کنند و در یک واحد چرخان قرار دارند که به وسیله تشخیص فلز به روش القایی عمل می‌کنند و در انواع سیلندری با پوشش فلزی M30 ارائه می‌شوند. نوع انفجاری (ATEX) از این سنسورها داخلشان ابزاری تعبیه شده است که حداکثر دمای نرمال بر اساس مقدار ذکر شده روی سنسور از 75 درجه سلسیوس بالاتر می‌رود بصورت برگشت ناپذیر عملکردش را تغییر می‌دهد. دستگاه در محیطهای قابل انفجار در وضعیت امن‌تری قرار بگیرد.

این سنسورها برای کنترل سطح در محفظه‌های محتوی پودر یا گرانول با درجه غبار 1-2 (زون 20 و 21) که احتمال انفجار در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد این کنترل بر اساس چرخش آهسته یک موتور همزمان که باعث چرخش یک پره موجود در محفظه می‌شود است. هنگامی که مواد داخل محفظه نباشد پره می‌چرخد، با ورود مواد و برخورد آنها به پره، سرعت چرخش پره کم شده و در نتیجه سرعت موتور کم می‌شود و این تغییر باعث عملکرد سوییچ می‌شود.

DIN mounting equipment that offers the easiest and most efficient way implement fail safe security in hazardous application areas. It offers the possibility to house 176 channels in only a one meter long DIN rail. High velocity signal repetition accuracy. Led power, signal status and line failure indicator. ATEX Gas-Dust fail safe according to 94/9/CE norm.